Kép

Méhezünk vagy éhezünk?

A beporzók kapcsán a hétköznapokban általában csak a háziméhek jutnak eszünkbe, ám fontos tudni, hogy a világon több mint 20 ezer, hazánk és a Kárpát-medence területén pedig mintegy 700 méhfaj fordul elő. A legtöbb virágos növény beporzását nemcsak a mezőgazdasági kultúrákban, de a természetközeli élőhelyeken is ezek a rovarok végzik, összességében pedig az emberiség élelmének 30-35 százaléka függ munkájuk sikerétől.

A tenyésztett és vadon élő méhek állománya azonban mind Európában, mind Észak-Amerikában jól láthatóan csökkent az elmúlt évtizedekben, melynek hátterében főként az emberi tevékenység áll. A neonikotinoidokat tartalmazó növényvédő szerek méhekre gyakorolt negatív hatásait például egy Magyarországra, Angliára és Németországra kiterjedő nagyléptékű kísérletsorozat eredményei támasztották alá. Ezeket a szereket főként vetőmagok csávázására használják. A magba kerülő hatóanyag a csírázást követően szívódik fel a növekvő növénybe és fejti ki rovarölő hatását a növényt fogyasztó kártevőkre. Az elmúlt években közölt vizsgálati eredmények azonban rámutattak, hogy ezek a szerek kis mennyiségben az adott növény nektárjába és pollenjébe is bejuthatnak, és bár a virágokat látogató hasznos rovarokat közvetlenül el nem pusztítják, termékenységük csökkenését, valamint tájékozódási zavarokat okozva rájuk nézve is károsak. Emellett a vadbeporzókat és a házi méheket a klímaváltozás hatásai is érzékenyen érintik: a szélsőséges időjárási helyzetek befolyásolják a méhek viselkedését, és a megszokottól eltérő, rövidebb virágzási idő, valamint a hőségnapok számának növekedése a nektártermelés tekintetében is jelenthetnek problémát.

Ahogyan arra a március 10-én először életre hívott Beporzók napja is rávilágít, a megoldást a mezőgazdaság fenntarthatóbbá tétele jelenthetné, mely többek között a növényvédő szerek használatának csökkentése, a méhtartás körülményeinek javítása, illetve vadvirágokkal borított szegélyek létesítése révén valósulhat meg.

Cikkem a National Geographic honlapján.

Reklámok
Kép

A vadállatok is megérezték a rendszerváltást

A Szovjetunió felbomlása és az azt követő piacgazdasági átmenet számos közép- és kelet-európai országban járt szervezeti átalakulásokkal, földtulajdonjogi problémákkal, növekvő szegénységgel és nincstelenséggel is, ami magával vonta a megélhetési vadászat és az orvvadászat elterjedését, továbbá a vadvilág megőrzését szolgáló törvények kevésbé hatékony végrehajtását. E folyamatok ismeretében vetődött fel a kérdés, hogy ez a gazdasági szempontból bizonytalannak számító időszak kifejtett-e valamilyen közvetlenül érzékelhető hatást a jávorszarvas, a vaddisznó, a gímszarvas, az európai őz, a barna medve, az eurázsiai hiúz és a farkas populációira.

A kutatók a vizsgálat során elsőként Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Ukrajna és a Balti-államok olyan gazdasági mutatóit vették górcső alá, mint az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP), az állam korrupciót megfékező képességére utaló index és hat további, a piacgazdasági átmenet gyorsaságára utaló indikátor; majd összefüggéseket kerestek a vizsgált gazdasági mutatók és a hét fenti nagyvad állományának időbeli változásai közt.

Az eredmények arra utalnak, hogy a rendszerváltás Közép- és Kelet-Európa-szerte megváltoztatta a vadon élő nagyvadak populációinak növekedési ütemét,

a közvetlen hatás azonban a változó kihívásokra eltérő ütemben reagáló térségekben másként jelentkezett. Azokban az országokban, ahol a rendszerváltást követő reformok lassabban érvényesültek, ott egyes vadak populációi gyors csökkenést mutattak, ám ahol az átmenethez való alkalmazkodás gyorsabbnak bizonyult, ott a nagyvadállományok is gyorsabban növekedtek.

A Balti-államokba és Ukrajnában azért csökkenhetett nagymértékben a csülkös vadfajok állománya az 1990-es években, mert azok a Szovjetunió összeomlása után a vadászat kedvelt célpontjaivá váltak, a lettországi vaddisznó-populáció csökkenése pedig a korábban megművelt földterületek felhagyásával, és a csökkenő táplálékforrásokkal hozható összefüggésbe. A litván területeken élő jávorszarvasok populációinak csökkenése pedig azért következhetett be, mert korábban a patás állatok oly mértékben elszaporodtak és olyan jelentős károkat okoztak a lucfenyvesekben és a földeken, hogy vadászatukat a facsemeték védelme érdekében szándékosan fokozták.

Bragina et al. (2018) Wildlife population changes across Eastern Europe after the collapse of socialism. Frontiers in Ecology and the Environment. DOI: 10.1002/fee.1770
Kép

Modellek a jövő biogáztermeléséért

A modern, energiatermelő agrárgazdaságban egyre fontosabb szerepet töltenek be a biogázüzemek, amelyekben a különféle szerves hulladékok környezetkímélő feldolgozásával és hasznosításával oly módon nyerhetünk hő- és villamosenergiát, hogy a technológiai maradékanyagok nem károsak, sőt talajjavító és talajerőpótló hatásuk révén előnyösen hasznosíthatók a szántóföldi, illetve kertészeti kultúrákban.

A biogázüzemekbe érkező, feldolgozásra szánt anyagok mind fizikai, mind kémiai tulajdonságaikat tekintve igen sokfélék lehetnek a szennyvíziszaptól és a hígtrágyától kezdve a lejárt szavatosságú élelmiszereken és konyhai hulladékokon át egészen a vizes mosásból származó zsíros anyagokig, a lesütött étolajig, vagy akár a takarmányozásra nem hasznosított silókukoricáig. Ezeket az alapanyagokat meghatározott receptúrák szerint töltik fermentor tartályokba, és keverés mellett, a mikrobiális közösségek lebontó tevékenysége révén metánban gazdag biogázt állítanak elő belőlük.

Bár az említett szerves hulladékok anyagi összetétele külön-külön ismert, és többnyire állandó, az üzembe szállítást követően a fermentorokba történő betároláskor egymáshoz viszonyított mennyiségük, kémhatásuk és egyéb fizikai jellemzőik igen eltérőek is lehetnek, ami megnehezíti a megfelelő keverési folyamat programozását és a lebontáshoz szükséges optimális körülmények állandó fenntartását. Márpedig a profitorientált biogázüzemek alapvető célja a folyamatos, előre kiszámítható gáztermelés, és ezáltal a tervezhető villamos- és hőenergia előállítás. Így a szerves hulladékok megfelelő betáplálása, keverése és homogenizálása kardinális kérdésnek tekinthető. Tovább >>

Cikkem a New technology magazin 2018/1. számában jelent meg.

Kép

Traktor-okosítás

A traktor, mely korábban egyet jelentett a gumicsizmával és az olajos munkásruhában dolgozó traktorossal, mára egy rendkívül intelligens berendezéssé vált, mely két centiméter pontossággal tudja, hogy éppen hol tartózkodik, de még azt is, hogy hol járt egy évvel korábban. A traktor, mely korábban egy egyszerű mechanikus eszköznek számított, mára önállóan gyűjti, kezeli és értékeli az üzemelése során keletkező adatokat, melyek alapján szükség esetén működésének paramétereit is önállóan módosíthatja. A növények állapotára és a gyomosságra utaló, valós idejű mérései alapján képes arra is, hogy a kijuttatott tápanyagok mennyiségét igény szerint önmaga szabályozza, továbbá a betakarított termény mennyiségét mérje, rögzítse, majd azok alapján új, precíziós gazdálkodási programokat alakítson ki.

Az már csak hab a tortán, hogy a gépek a begyűjtött adatokat egymással is képesek megosztani, ami a komoly humánerőforrás-problémákkal küzdő mezőgazdaságban jóval hatékonyabb munkát tehet lehetővé az elkövetkező időszakban. Az informatika ily módon alapjaiban alakíthatja át a jövő mezőgazdasági termelését, hiszen az okoseszközök használatával jóval hatékonyabb módon és jóval kisebb környezeti terhelés mellett van lehetőség azoknak az élelmiszer-alapanyagoknak az előállítására, amikre a világon mindenütt egyre nagyobb szükség van. Tovább >>>

Cikkem a New technology magazin 2018/1. számában jelent meg.

Kép

Gyarapodó halbajok

A melegedő klíma következtében emelkedő átlagos vízhőmérséklet, a vizek növekvő párolgása és csökkenő oldott oxigénszintje várhatóan számos hatást gyakorol majd a halak élettani folyamataira, amik pedig a tógazdaságok és horgászvizek üzemeltetőinek egyaránt pénzügyi kockázatot jelenthetnek. A megnövekedett párolgás már akkor is 2-3 százalékos növekedést okozhat a termelési költségekben, ha a víz ára nem drágul. Márpedig egyes éghajlati szcenáriók szerint a jövőben akár 40 százalékkal is növekedhet a vízhiány, mely a kereslet növekedését és így a víz árának emelkedését is magával vonja. Végeredményben sokéves átlagban ugyan nőhet a halgazdaságok profitjának várható értéke, az egyes években jelentkező időjárási szélsőségek jelentős profitkieséssel járhatnak.

Hasonló pénzügyi kockázatot jelentenek a távoli országokból betelepített halakkal együtt behozott halbetegségek is,

melyek felismerését a halak tünetszegénysége is nehezíti. Ezekre a betegségekre ugyanis a hazánkban előforduló halfajok sokkal fogékonyabbak, gyógyításuk pedig kizárólag megfelelő szakmai felügyelettel és igen nehézkesen oldható csak meg.  A halbetegségek visszaszorításában sokat segíthetnének a korszerű állategészségügyi ismeretekkel kapcsolatos szakmai továbbképzések, továbbá a halbetelepítésekkel kapcsolatos szigorúbb ellenőrzések.

Beszámolóm a VIII. Gödöllői Halászati-Horgászati Szakember Találkozóról a Szent István Egyetem honlapján.

Kép

Új megvilágításban a téli elhízás?

A karácsonyi bejglidömping és a szilveszteri lencse mellett a fényhiány is felelős lehet a téli súlygyarapodásért egy véletlen felfedezés szerint. Úgy tűnik ugyanis, hogy a bőrünk alatt lévő zsírszövetek összezsugorodnak, ha kék hullámhossztartományba eső fénynek vannak kitéve, ha pedig a sötét téli időszakban mindez kevesebbszer történik meg, az az összezsugorodások elmaradásával elősegítheti testünkben a zsírraktározást. A szoliba azért még ne rohanjunk: bár a felfedezés valóban új kutatási irányokat nyithat meg az elhízás és a kapcsolódó betegségek kezelése kapcsán, a részletek egyelőre nem tisztázottak, így többek között a jelenséget előidéző minimális fényintenzitás és a fénynek való kitettség szükséges időtartama sem ismert.

Ondrusova et al. (2017) Subcutaneous white adipocytes express a light sensitive signaling pathway mediated via a melanopsin/TRPC channel axis. Scientific Reports 7. article no. 16332
Kép

Az erdőirtás győztesei és vesztesei

Sok helyen, ahol korábban sűrű, összefüggő erdőségek húzódtak, mára csupán tisztásokkal szabdalt, egyre szűkülő erdőfoltok, vagy olyan kopasz pusztaságok maradtak, mint amilyen a gyalult deszka. Ezeken a fakitermelések miatt változó élőhelyeken igen nehéz körülményekkel kell megküzdenie azoknak a fajoknak, melyek előszeretettel élik életüket legalább 200-400 méterre az erdő szélétől a fák sűrűjében. Az erdőszéli területek mentén ugyanis nemcsak, hogy több a fény, de általában a hőmérséklet is magasabb és a nedvesség is kevesebb, mint amihez szoktak.

Néhány faj akár a kihalás szélére is sodródhat, amiért képtelen alkalmazkodni az erdőségek összeszűküléséhez,

más fajok viszont jóval könnyebben idomulnak az új helyzetekhez és előszeretettel veszik birtokba az erdő peremét. Egy közelmúltban megjelent tanulmány szerzői e két véglet között számszerűsíteni is próbálták, hogy 1673 kétéltű-, emlős-, hüllő- és madárfaj közül melyik milyen jövőre számíthat. A kutatók egyfelől megállapították, hogy

a vizsgált fajok 86 százalékát érinti valamilyen mértékben az erdei élőhelyek összeszűkülése,

alkalmazkodóképességük ugyanakkor igen tág határok között mozoghat. Úgy tűnik, a változó környezetre leginkább érzékeny, így a legveszélyeztetettebb fajok között van például a hátsó-indiai tobzoska, a Bahia-tapakúló, a fehérfülű gyászkakadu és a közép-amerikai tapír is, így ezek igen nagy valószínűséggel eltűnnek majd azokról az élőhelyekről, ahol az érintetlen erdő csak kis foltokban marad fenn. A mély erdőket kerülő és az erdőszéli környezetet kedvelő fajok – így a farkas, a zöld leguán és a közönséges óriáskígyó – azonban még nyerhetnek is a változó környezetből. A kutatók azt remélik, hogy az új adatok a riasztó ütemben eltűnő fajok megóvásáért folytatott küzdelemben is segíthetnek.

Pfeifer et al. (2017) Creation of forest edges has a global impact on forest vertebrates. Nature doi:10.1038/nature24457